hits counter
Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga

Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga

Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga

Tama, hindi niya sinabi ang kanyang haka-haka sa aking asawa. Aunque ito’y totoo, nahulaan at the alam ni Carina na kinantot ko nga ang dalawang dalaga sa kabilang device naming pinauupahan.

Inamin ko sa aking asawa na minsang kami’y nagsalu-salo nila Regina on Vanessa, hindi sa six kundi sa inuman lamang. insan-minsan ay dapat ding hindi maging tapat para poder sa ikabubuti ng lahat. Nanatiling sikreto sa pagitan namin ni Carina ang lahat, kahit na ilang linggo ko siyang hindi nagamit mula noong araw na iyon ay alam kong napatawad na ako ng dalaga. Nangako din naman ako sa aking sarili na hindi na ako titingin pa sa iba. at na ang tiwala, hindi na maaari pang punan pa ng pagkakamali.

Hindi nagtagal ay napagod na rin sila within nagdesisyong magtigil sa bungalow upang kumain at the magpahinga

Minarapat ko na ding kausapin ang dalawang dalaga, hindi ito alam ng aking asawa, tinipon ko silang dalawa, kinausap ng masinsinan upang manatiling sikreto na lamang ang lahat. Hindi naman sila lumisan sa aming paupahan, ilang taon nalang din kasi bago sila matapos sa pag-aaral. Read more about Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga